ΜΕΤΡΗΣΗ  ΥΓΡΑΣΙΑΣ  ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Μετρητής υγρασίας βαμβακιού ψηφιακός

Είναι γνωστό οτι βαμβάκι που εκκοκίζεται σε κατάλληλη θερμοκρασία παράγει μεγαλυτερη και δυνατότερη ίνα.

Τό όργανο είναι χρήσιμο σε όσους αγοράζουν και πωλούν βαμβάκι

Μετρά σύσπορο και εκκοκισμένο βαμβάκι.

Περιοχή μέτρησης εκκοκ. βαμβακιού  :4-16 %

Περιοχή μέτρησης σύσπορ. βαμβακιου :6-20%

Λειτουργεί με μπαταρία 9V 

Σε πλαστική τσάντα μεταφοράς

 

Λειτουργεί με :

1.  Αισθητήριο  κυπέλου για σύσπορο και εκκοκισμένο βαμβάκι

2. Αισθητήριο βελόνας  ( έξτρα) για τή μέτρηση υγρασίας σε μπαλεσ βαμβακιού ( εσωτερικη υγρασία) 

 

TIMH                                    ΠΟΙΟΤΗΤΑ

€€€                                            * * *

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ : C- 2000

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ : 52- E/C

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΣ/ΡΙΟΥ ΒΕΛΟΝΑΣ 30 ΕΚΑΤ:30-E/C