Μεγάλη συλλογή ηλεκτροδίων για

          pH , EC, ORP, Oxygen , Ion

 

*Ηλεκτρόδια pH γιά κεφαλές λίπανσης 

*Ηλεκτροδια  για pH και αγωγιμότητα             βιομηχανικού τύπου

* Ηλεκτρόδια γιά φορητά όργανα pH  EC

  χαμηλού κόστους.

* Ηλεκτρόδια γιά απλά όργανα τσέπης 

   EUTECH & AD

* Ηλεκτρόδια για Ιοντα, και ORP

* Ηλεκτρόδια για Οξυγονόμετρα.

 

IMG_20190605_131216.jpg
IMG_20190605_131147.jpg
Νεο Ηλεκτροδιο pH εδάφους-                  τροφίμων

Ηλεκτρόδιο pH απο ανθεκτικό γυαλί με κάλυμα αιχμηρό για να μπεί στο τρόφιμο ( κρέας φρούτο τυρί η ακόμη και έδαφος ) για άμεση μέτρηση pH.

Κατάλληλο για τα περισσότερα πεχάμετρα  συνδεση με BNC,  ακόμη και για τα τσέπης 20 W , 6020 A , PHB-4 κλπ

ΚΩΔΙΚΟΣ : Ε-201-Ζ

ΤΙΜΗ :   €                                 ΠΟΙΟΤΗΤΑ :  **

Ρυθμιστικά διαλύματα pH

4,01   7,0   10,01  

Ρυθμιστικά διαλύματα Αγωγιμότητας

1413 μS. 2,764 mS, 12,88 mS

 

 

Τσάντες μεταφοράς οργάνων και ειδικές συσκευασίες

 

 

Service και δυνατότητα αλλαγής ηλεκτροδίων σε αγωγιμόμετρα και πεχάμετρα .