Τα αγωγιμόμετρα και τα πεχάμετρα τα εργαστηριακα χρησιμοποιούνται περισσοτερο σε εργαστηρια ιδρυμάτων , βιομηχανιών , πανεπιστημίων κλπ​

Έναι όργανα ακριβείας που λειτουργούν πάντα σε κλειστό χώρο , ευαίσθητα, και η χρήση τους γινεται απο άτομα με υψηλές απαιτήσεις εργαστηριακές. Τα μοντέλα είναι πολλά και καλό θα είναι να μας ζητήσετε  ποιο συνδιασμένο όργανο θα θέλατε.

 

AD 1000 pH - mV - Thermo

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :  -2    -    16 pH 

                                               +-    2000 mV

                                                -20     ΕΩΣ   120 C

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ        : 0.01  pH    / 0.001 pH

                                                             0.1 mV

ΑΚΡΙΒΕΙΑ :              0.02 pH        / 0.002 pH

                                     0,2  mV  ΕΩΣ   699.9 mV

                                     0.5  mV  ΕΩΣ  999.9  mV

 

  ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΝΤΑΡ :ΕΩΣ 5

  ΣΗΜΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ   :1.68,   4.01,    6.86,    7.01,   9.18,   10.01,   12.45

  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ  

 

   ΤΙΜΗ :  €€                     ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * *

EUTECH   pH 700

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :  -2    -    16 pH 

                                               +-    2000 mV

                                                -20     ΕΩΣ   100 C

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ        : 0.01  pH    

                                                             0.1 mV

ΑΚΡΙΒΕΙΑ :              0.02 pH        / 0.002 pH

                                     0,2  mV  ΕΩΣ   699.9 mV

                                     0.5  mV  ΕΩΣ  999.9  mV

 

  ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΝΤΑΡ :2 ΕΩΣ 5

  

  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ  

 

   ΤΙΜΗ :  €€€                   ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * * *

       ΑΓΩΓΙΜΟΜΕΤΡΑ - ΠΕΧΑΜΕΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
EUTECH  PC 700 PH-ORP-EC-TDS

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :  -2    -    16 pH 

                                               +-    1999 mV

                                              0-200.000 μS

                                              -20     ΕΩΣ   100 C

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ        : 0.01  pH    / 0.001 pH

                                                             0.1 mV

                                                              0.01 μS,0.1μS,1.0 μS,0.01 mS ,0.1mS, 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ :              0.02 pH        / 0.002 pH

                                     0,2  mV  ΕΩΣ   699.9 mV

                                     0.5  mV  ΕΩΣ  999.9  mV

 

  ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑΝΤΑΡ :ΕΩΣ 5

  ΣΗΜΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ   :1.68,   4.01,    6.86,    7.01,   9.18,   10.01,   12.45

  ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ  

 

   ΤΙΜΗ :  €€€                       ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * * *

 

 

 

AD 3000 EC  - TDS - Thermo

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : 0-199,0 mS (  ΣΕ 5 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ) 

                                              0-99.9 ppt  ( ΣΕ 5 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ)

                                                -9.9      ΕΩΣ   120 C

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ        : 0.01  , 0,1, 1 μS /cm  ,   ppm

                                                             0.01 , 0,1  1 mS/cm, ppt

ΑΚΡΙΒΕΙΑ :            +- 1%  ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ TDS :  0.4-1.0

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΑΠΟ 15-30 ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ : ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 

  

   ΤΙΜΗ :  €€                       ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * *

AD 8000  pH - EC-TDS - Thermo

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ pH  :  -2    -    16 pH 

                                               +-    2000 mV

                                                -20     ΕΩΣ   120 C

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ        : 0.01  pH    / 0.001 pH

                                                             0.1 mV

ΑΚΡΙΒΕΙΑ :              0.02 pH        / 0.002 pH

                                     0,2  mV  ΕΩΣ   699.9 mV

                                     0.5  mV  ΕΩΣ  999.9  mV

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  EC : 0-199,0 mS (  ΣΕ 5 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ) 

                                              0-99.9 ppt  ( ΣΕ 5 ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ)

                                                -9.9      ΕΩΣ   120 C

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ        : 0.01  , 0,1, 1 μS /cm  ,   ppm

                                                             0.01 , 0,1  1 mS/cm, ppt

ΑΚΡΙΒΕΙΑ :            +- 1%  ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΟΜΑΤΗ Η ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ TDS :  0.4-1.0

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : ΑΠΟ 15-30 ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 

  

   ΤΙΜΗ :  €€                         ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * *

     ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  &   ΕΙΔΙΚΑ 

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ   ΘΡΕΨΗΣ  ΦΥΤΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ