Χειροκίνητος φυγόκεντρος

Χρήσιμη  για το διαχωρισμό καί καθαρισμό ενός εδαφικού διαλύματος πρίν το φιλτράρισμα  στίς αναλύσεις εδάφους αλλά και σε άλλες εφαρμογές.

  

   ΤΙΜΗ :  €                       ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * 

Μαγνητικός αναδευτήρας

Ηλεκτρικός αναδευτήρας για έυκολη ανάδευση του δείγματος στο εργαστήριο 

  

   ΤΙΜΗ :  €€                        ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * 

Φυγόκεντρος ηλέκτρική

Ηλεκτρικη φυγόκεντρος για τόν καθαρισμό και τον διαχωρισμό του εδαφικού διαλύματος

μέ χρονοδιακόπτη και ρυθμιστή στροφών . 

Μέ 4 θέσεις τώ  50 ml

Έυκολη στο χειρισμό.

 

   ΤΙΜΗ :  €€                        ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * 

Φίλτρα διήθησης
Πτυχωτά φίτρα για τη διηθηση και τον αποχρωματισμό τών εδαφικών διαλυμάτων πριν απο την μέτρηση με χρωματομετρια.

Σε 4 τύπους και σε συσκευασία των 100 τεμαχίων

 

ΜΝ  616    κανονικη ταχύτητα ( εδάφη μέσης σύστασης) 

ΜΝ  616 md    μεσης ταχυτητας  ( αμμώδη αμμωπηλώδη )  

ΜΝ  619 hd     αργής ταχύτητας γιά λεπτόκοκκα εδάφη 

ΜΝ   619 de  1/4  πολύ αργής ταχύτητας για αργιλώδη                                                                                           εδάφη.

 

  

   ΤΙΜΗ :  €€                         ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * *

Φίλτρα αποχρωματισμού διαλυμάτων 

Φίλτρα μάς χρήσεως για τόν γρήγορο αποχρωματισμό διαλυμάτων η εκχυλισμάτων εδάφους. Χρήσιμο σε περιτώσεις που το διήθημα δεν έχει αποχρωματιστεί μετα την διηθηση με χαρτινο φίλτρο και επιθυμουμε διαυγες δείγμα.Σε συσκευασία 20 τεμαχίων. 

  

   ΤΙΜΗ :  €€                         ΠΟΙΟΤΗΤΑ   :  * * *

Πεχαμετρικό χαρτάκι αυτόνομο

 

Περιοχή  μετρησης

4.5 pH - 9.0 pH  ανά 0.25 pH

Κατάλληλο για προετοιμασίες βορδ πολτού  και ρύθμιση οξύτητας νερού πριν την προσθήκη γεωργικών φαρμάκων κατα την προετοιμασία  του  ψεκαστικού υγρού

Κουτάκι με 100 ταινίες

ΚΩΔ  : PS 4590 

ΤΙΜΗ  : €              ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

  

   ΤΙΜΗ :  €€                         

Ρυθμιστικά διαλύματα pH

Σέ  σκόνη που διαλύετε σε 250 cc απ ιονισμένο νερό

4.01 - 7.00  10.01

 Υγρά :

Σε συσκευασία  100 ml

ΚΩΔ  : PBP   401    για pH 4.01

             PBP    700    γιά pH   7.00

              PBP   100     γιά pH 10.0

  

   ΤΙΜΗ :  €                       

Ηλεκτρόδια pH & EC
 
 Ηλεκτρόδια pH και αγωγιμότητας  για χρήσεις σε βιομηχανία, χημικά εργαστήρια , συσκευές υδρολίπανσης  , όργανα ροής  κλπ